Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سرود “ای ایران ای مهد عاشقان”

         سوره مبارکه نصر> پایه اول> فعالیت

سرود “ای ایران ای مهد عاشقان”

یکی دیگر از قالب هایی که می تواند در انتقال مفاهیم سوره ها کمک کند، سرود هست.

معلم محترم می تواند سرود ها را در مواقف مختلف با دانش آموزان تمرین کند و بچه ها در مراسم های مربوطه آن ها را اجرا کنند. 

در اینجا موسیقی بدون کلام سرودها نیز در اختیار معلم محترم قرار گرفته است.

سرود ای ایران ای مهد عاشقان
سرود ای ایران ای مهد عاشقان- بی کلام

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید