Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

انطباق درس هدیه های آسمانی با سوره فیل پایه دوم

«انطباق درس قرآن با فهم قرآن»

  1. در درس «مهربان­تر از مادر» صفحه 22، می­توانیم جهت مرور مفاهیم سوره فیل راجع به پرندگان و قدرت این مخلوقات خداوند به دانش­ آموزان بگوییم.
  2. در درس «دعای باران» در صفحه 66، می­توانیم مفهوم سوره فیل را با توجه دادن دانش ­آموزان به قدرت خداوند به واسطه گفتگو راجع به تاثیرات باران در زندگی انسان، یادآوری کنیم. برای مثال: آب باران موجب پاک شدن هوا، سیراب شدن گیاهان، پر شدن سدهای آب و … می­شود.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید