Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

انطباق درس قرآن با سوره قدر پایه سوم

«انطباق درس قرآن با فهم قرآن»

  1. فصل اول کتاب صفحات 1 تا 15، به موضوع «نماز» اختصاص داده شده است. در این فصل می­توانیم با توجه دادن دانش ­آموزان به ارزشمند بودن نماز و خواندن روایات متعدد در این مورد، مفهوم «ارزش» که در سوره قدر برای بچه ­ها مطرح کرده­ایم را به آنها یادآوری کنیم.
  2. در «فصل اول» همچنین می­توانیم با توجه دادن دانش ­آموزان به زمان مختص نمازهای مختلف و ارزش برخی اوقات خاص در نماز خواندن مانند نماز اول وقت، مفهوم ارزشمند بودن زمان و وجود زمان­های خاص را برای آنها مرور کنیم.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید