Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

پایه ششم

صفحه اول > پایه ششم

هدف کلی در مقطع ابتدایی، رسیدن دانش‌آموزان به سطح خیرگزینی است. خیرگزینی یعنی برگزیدن بهترین حالت از بین چند گزینه بر اساس معیارهای الهی؛ و آنگاه عمل به گزینه انتخاب شده. برای رسیدن به سطح خیرگزینی می‌توان سه مرحله در نظر گرفت. مرحله اول: تفصیل دادن، یعنی در نظر گرفتن منظرها یا حالت‌های مختلف برای یک چیز. مرحله دوم: ترجیح بهترین حالت با رجوع به معیارهای حقیقی مناسب. و مرحله سوم: میل و رغبت و اراده برای انجام حالت ترجیح داده شده و عملی کردن آن. این سه مرحله در همه پایه‌ها پیگیری می‌شوند، اما تمرکز روی هر مرحله، به ترتیب در پایه‌های اول تا ششم تغییر می‌کند. هدف پایه ششم، جمع‌بندی اهداف پنج سال گذشته و همان هدف کلی دوره دبستان است. هدف دوره دبستان، خیرگزینی و فعال‌سازی اختیار است. یعنی دانش‌آموز بتواند خودش اندیشه کند و با تشخیص خود چیزی را به عنوان خیر انتخاب و آن را عملی نماید. در واقع سرفصل برنامه پایه ششم، جدا کردن یک کار خیر و برنامه‌ریزی برای انجام و تداوم آن است. در این پایه لازم است برای اینکه دانش‌آموز در انجام کار خیر به یک استقلال نسبی برسد و به انتخابش بها داده شود، او را با گزینه‌های مختلف موجود مواجه کرد و سپس با یک سری ملاک‌های معین، به تشخیص دعوت نمود. در پایه ششم باید دانش‌آموزان را در تعامل با یکدیگر در میدان چند ماهه کار گروهی قرار داد و برگزاری یک همایش یا اداره کلاس را به خودشان واگذار کرد. در این حالت معلم به عنوان ناظر و جهت‌دهنده ایفای نقش می‌کند.
00:00
00:00
ketab-paye-6
کتاب «گسترش خوبی‌ها»، جلد ششم از مجموعه شش جلدی فهم قرآن دبستان است که با هدف «آموزش قرآن همراه با هم‌اندیشی برای گسترش خیر» در اختیار معلم پایه ششم قرار می‌گیرد. در بخش فاتحه این کتاب، مختصری از ویژگی‌های دوره دوم رشد ـ که تقریباً با سن دانش‌آموزان دبستانی منطبق است ـ و خصوصیات بچه‌ها در این دوره سنی بیان می‌شود و پس از ارائه دو جدول که هدف تربیتی و سوره‌های ارائه شده در هریک از پایه‌های دبستان را نشان می‌دهد، اهداف تربیتی پایه ششم دبستان برای معلم محترم توضیح داده می‌شود. در این کتاب، 4 سوره برای طول سال تحصیلی در نظر گرفته شده است. این سوره‌ها با سوره تکویر ـ که دانش‌آموزان در قالب فعالیت تابستانی با آن آشنا شده‌اند ـ شروع می‌شود و به سوره نبأ ختم می‌شود. هر فصل کتاب به یکی از این سوره‌ها اختصاص یافته که در قالب آن علاوه بر بیان چگونگی ارائه آن سوره برای دانش‌آموزان، معلم محترم را نیز تا حدودی با نکات تفسیری سوره مبارکه آشنا می‌کند. ضمناً نمونه‌هایی از چگونگی تدریس سوره در کلاس و نمونه‌هایی از انواع فعالیت کلاسی متناسب با تدریس سوره را ارائه می‌دهد.
faaliat-sooreha