Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

انطباق درس علوم با سوره فیل پایه دوم

«انطباق درس قرآن با فهم قرآن»

  1. در درس «زندگی ما و گردش زمین-1» صفحه 22، ­می­توانیم با توجه دادن دانش­ آموزان به قدرت خورشید و ماه که از مخلوقات خداوند هستند، بستر مناسب برای مرور سوره فیل را فراهم کنیم.
  2. در بخش انتهایی درس «زندگی ما و گردش زمین-2» صفحه 34، در مورد باد و تاثیر آن بر طبیعت و استفاده­ هایی که در زندگی انسان دارد با دانش­ آموزان گفتگو می­کنیم. شناساندن این مخلوق پر قدرت خداوند به بچه­ ها، می­تواند همراه با یادآوری مفاهیم سوره فیل باشد.
  3. در درس «درون آشیانه­ ها» صفحه 70، می­توانیم ضمن توجه دادن دانش­ آموزان به قدرت موجودات کوچکی مانند مورچه سوره فیل را مرور کنیم. برای مثال مورچه­ ها با وجود اندازه بسیار کوچک خود می­توانند لانه­ های عجیب و عظیمی درست کنند. قدرت این موجودات کوچک در زندگی انسان­ها هم قابل مشاهده است، مثلا مورچه­ ها با نشستن روی محصولات کشاورزی از دچار شدن آنها به آفت جلوگیری می­کنند. 

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید