Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

شعر راز

شعر راز

رازها پنهان است

توی قلب قران

آیه هایش دارند

حرف ها با انسان

 

می نمایاند او

راه ها را از چاه

سوره ای خورشید است

سوره ای هم چون ماه

 

هرچه او می گوید

خوب می دانی تو

صاحب این عصری

راز قرآنی تو

 

نیست هرگز عالم

از وجودت خالی

می شود دنیامان

با حضورت عالی

شاعر: ندبه محمدی

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید