Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره مسد و درس فارسی پایه سوم

سوره مسد و درس فارسی پایه سوم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره مسد نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه مسد اشاره کنیم. 

1.       درس چهارم، «آواز گنجشک‌ها» در صفحه 36، درمورد آلودگی صوتی است که باعث آسیب رساندن به انسان‌ها می‌شود. چند مورد از آسیب‌هایی که بر اثر آلودگی صوتی به انسان وارد می‌شود در همین درس ذکر شده است؛ از جمله، ترس، خستگی، کم‌دقتی، کاهش قدرت شنوایی و… . می‌توانیم از دانش‌آموزان بخواهیم برای کاهش آسیب‌های آلودگی صوتی، از خودمان و کلاسمان شروع کنیم و از اموری که سبب افزایش آن می‌شود، چه در محیط مدرسه، چه در محیط خانه و یا مکان‌های دیگر، دوری کنیم.

 

2.        مَثل صفحه 44 از کم‌فروشی گفته است. فروشنده‌ای که کم‌فروشی می‌کند و این کار به خودش برمی‌گردد و خودش آسیب می‌بیند. پس از تدریس این صفحه می‌توانیم این نکته را از سوره مسد بگوییم که هرکس بدی کند، بدی به او برمی‌گردد و خودش آسیب می‌بیند.

 

3.       در تصویر صفحه 54 کودکی به جانبازی در رد شدن از خیابان کمک می‌کند. خوب است به دانش‌آموزان بگوییم در چنین مواقعی اگر نیاز به کمک داشته باشیم، بهتر است از یک نفر کمک بگیریم تا به ما آسیبی وارد نشود.

 

4.       در صفحه 70، قسمت نمایش از ما خواسته شده که نمایشی ترتیب دهیم تا حالت‌های مختلف احساسات را مانند عصبانیت نشان دهیم. هنگام بازی کردن این نمایش توسط بچه‌ها می‌توانیم سوره مسد و دوری از آسیب عصبانیت را یادآوری نماییم.

 

5.       در صفحه 90 درس خواب خلیفه، حکایت آسیب رسیدن و نرسیدن به دلیل نوع صحبت و لحن کلام است. موضوعی واحد را دو نفر نقل کردند. یکی با لحن تلخ دیگری با لحنی ملایم. نفر اول آسیب دید و نفر دوم مورد لطف خلیفه قرار گرفت. بنابراین می‌توانیم به دانش‌آموزان بگوییم درست استفاده کردن از زبان، می‌تواند آسیب‌های زیادی را از ما دور کند.

 

6.       در صفحه 98 که درس آزاد است، این قابلیت وجود دارد که از دانش‌آموزان بخواهیم با موضوع سوره مسد در این پایه، درسی بنویسند.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید