Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره مسد و درس آموزش قرآن پایه سوم

سوره مسد و درس آموزش قرآن پایه سوم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره مسد نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه مسد اشاره کنیم. 

1.       صفحه 43 اولین باری است که به طور کامل یک صفحه از قرآن کریم آمده است. می‌توانیم به این بهانه یک دور سوره مسد را جمع‌خوانی کنیم و به بچه‌ها بگوییم خواندن قرآن، فهمیدن آن و عمل به مفاهیم آن، باعث دور ماندن انسان از آسیب است.

 

2.        پیام قرآنی صفحه 62 درمورد نماز خواندن است. ارتباط این پیام با دور ماندن از آسیب چیست؟ نماز انسان را در مقابل بسیاری از آسیب‌ها حفظ می‌کند.

 

3.       در صفحه 64 آیة‌الکرسی آمده است. می‌توانیم ضمن خواندن روزانه آیة‌الکرسی با آغاز این درس، برخی خواص این آیات را که برای دانش‌‌آموزان ملموس و محسوس است، بگوییم؛ مثلا اینکه فقر را از انسان دور می‌کند؛ یا اینکه هیچ حیوانی که نیش زهرآگینی دارد، کسی را که آیه‌الکرسی خوانده نمی‌گزد. بنابراین خود آیة‌الکرسی سپری در مقابل بسیاری از آسیب‌هاست.

 

4.       پیام قرآنی صفحه 65 درمورد بخشش و گذشت و دوری از عصبانیت و دلخوری است. قبلا بیان شد که عصبانیت هم به خود شخص و هم به اطرافیان صدمه و آسیب می‌زند. این پیام قرآنی در مقابل خشم و ناراحتی و عصبانیت قرار می‌گیرد و پیشنهاد بخشش و اصلاح می‌دهد. به این صورت انسان از این آسیب مصون می‌ماند.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید