Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

فعالیت زنجیره حمد و تحسین

فعالیت زنجیره حمد و تحسین

اعضای کلاس را گروه بندی می‌کنیم. به تعداد گروه‌ها تصاویری زیبا مانند تصویر جنگل، آبشار، دشتی پر از گل و… قرار می‌دهیم. هر بار یک گروه جلوی کلاس آمده و یک تصویر را برمی‌دارد. حالا نفر اول یکی از زیبایی‌های آن تصویر را تحسین می‌کند. نفر دوم بعد از تکرار جمله دوستش، یک زیبائی دیگر را اضافه می‌کند و همینطور تا نفر آخر گروه ادامه پیدا می‌کند. گروهی که بتواند تا آخرین نفر بدون فراموش کردن جملات نفرات قبلی، زیبایی‌های متنوعی از آن پدیده را ابراز و بیان کند، برنده است.

می‌توانیم این بازی را بدون تکرار جملات افراد قبلی نیز انجام دهیم اما برای هر گروه زمان تعیین کنیم تا هیجان بازی حفظ شود.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید