Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

کارگاه سوره نصر، دانش‌آموز و کتب درسی

کارگاه سوره نصر، دانش‌آموز و کتب درسی

در این کارگاه  اهداف تربیتی سوره مبارکه نصر در هر ۶پایه به طور اجمالی بیان شد و کتب درسی به عنوان بهترین بستر ارایه مفاهیم سوره نصر معرفی شد.

خلاصه ای از نکات مطرح شده در کارگاه:

 اگر معلم قرآن باشیم، می توانیم با توجه به پایه ،آموزش سوره نصر را شروع کنیم. یا اگر معلم پایه هستیم چه خوب است در هر کدام از مباحث کتب درسی که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب و یاری کردن است، سوره نصر را به دانش آموزان خودیاد آور شویم. در چنین مواردی برای تنوع در بستر آموزش با بچه‌ها میتوانیم سوره مبارکه نصر را همخوانی کنیم و از روشهای مختلف استفاده کنیم. دقت داشته باشیم که بچه‌ها توان متفاوت دارند پس خسته نشوند . به طور مثال برای دانش آموزان پایه بالاتر اهداف پایه پایین را باید با سرعت عبور کنیم چون به لحاظ رشد آنها آن پایه ها را گذرانده اند.

شاید مهمترین نکته در تدریس سوره این است که ابتدا باید سوره ها در جان و دل خود ما معلمان بنشیند.در این صورت به هر بخش از درس که مرتبط باشد ،سریع اشاره می کنیم.

معلمان بعد از اشراف به اهداف سوره ها می توانند به طور کلی با توجه به هدف کلی هر سوره ،در هر قسمت که مرتبط و منطبق بود اشاره کنند و از خود سوره در کار خود کمک بگیرند.

ضمن اینکه سوره نصر را به صورت مجازی نیز میتوانند به خوبی تدریس کنند.

صوت کارگاه چهارم در هفته سوره نصر

موضوع: سوره نصر، دانش آموز و کتب درسی

سه‌شنبه ۲۷ آبان ٩٩
مدرس: خانم ملانوری

کارگاه سوره نصر، دانش آموز و کتب درسی

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید