Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره کوثر و درس فارسی پایه چهارم

سوره کوثر و درس فارسی پایه چهارم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره کوثر نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه کوثر اشاره کنیم. 

1.       در صفحه ۸ بعد از خواندن شعر ستایش خدا، می­توانیم درباره نماز خواندن با دانش­آموزان صحبت کنیم و آن را به عنوان یکی از کارهایی که انسان را به پیامبر(ص) نزدیک و به ایشان شبیه می­ کند معرفی کنیم.

 

2.       در درس چهارم صفحه ۳۶، حکیم همه جوانان شهر را تعلیم می ­دهد و در پایان نیز به اینکه علم سرمایه است اشاره می کند. می­ توانیم به منظور مرور سوره کوثر به دانش­آموزان بگوییم که بخشش علم از جمله کارهای زیبایی است که آنها را شبیه به پیامبر(ص) می­کند.

 

3.       در صفحه 60، می­ توانیم پس از خواندن شعر باران به دانش­ آموزان بگوییم که اگر آنها هم سعی کنند مثل باران بخشنده باشند به واسطه انجام کارهای خوب شبیه به پیامبر(ص) خواهند شد. در ادامه نیز می ­توانیم سوره کوثر را همخوانی کنیم.

 

4.       خوب است بعد از مطالعه درس باغچه اطفال در صفحه ۸۰، با دانش ­آموزان درباره بخشش علم و دانش گفتگو کنیم. سپس از آنها بخواهیم که با هم سوره کوثر را همخوانی کنند.

 

5.       در صفحه ۸7، خوب است بعد از خواندن شعر همای رحمت و با توجه به بیت­ های سه و چهار که نشان دهنده بخشندگی حضرت علی(ع) هستند، به دانش ­آموزان بگوییم که یکی از دلایل شباهت بسیار امیرالمومنین به پیامبر(ص) همین بخشش بی‌منت ایشان بود. سپس بگوییم که آنها نیز به واسطه این عمل می­ توانند «سوره کوثری» بشوند.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید