Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ریاضی۲

ریاضی۲

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره نصر نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه نصر اشاره کنیم. 

  1. در عکس آغازین فصل سوم، در صفحه 37 کتاب ریاضی، پسرکی که در حال قرآن خواندن است، درواقع به یکی از مصادیق دین‌داری عمل می‌کند و به این شکل به دین خدا یاری می‌رساند.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید