Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

فارسی۲

فارسی۲

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره نصر نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه نصر اشاره کنیم. 

  1. در صفحه 10 کتاب فارسی، درس دوم، «مسجد محله‌ی ما»، ساخت و تعمیر مسجد از نمونه‌های دین‌داری و کمک به دین است. در ادامه این درس و در صفحه بعد نیز، تصویر قرآن خواندن و نماز خواندن کودکان از جمله کارهای افتخارآمیز دینی و یاری دین می‌باشد.

2. درس دوم در صفحه 50، دعا کردن برای دیگران و صحبت با خداوند مطرح شده است. از مصادیقی که در مورد دین‌داری و یاری دین به کودکان می‌آموزیم، دعا برای سایر انسان‌ها است که در این درس در قالب داستانی کوتاه به این امر پرداخته شده است.

3. در صفحه 55 و در درس همکاری، محبت یاران پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله به آن‌حضرت و یاری رساندن به ایشان، نمونه‌ای زیبا از یاری دین است.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید