Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آموزش قرآن۲

آموزش قرآن۲

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره نصر نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه نصر اشاره کنیم. 

  1. در صفحه 13 کتاب درسی، تصویری از قرائت قرآن در یک جمع آمده است. خواندن و قرائت قرآن از جمله کارهای افتخارآمیز دین‌دارانه محسوب می‌گردد.

2. صفحه 18، نقاشی دو کودک را به تصویر کشیده است که به عیادت یک کودک بیمار رفته‌اند؛ می‌توانیم از این رفتار به عنوان یک کار افتخارآمیز دین‌دارانه یاد کنیم و به واسطه آن سوره نصر را همراه دانش‌آموزان بخوانیم.

3. تصویر صفحه 40، در ارتباط با نماز خواندن پسری در کنار پدر خود در یک مسجد است. رفتن به مسجد و نماز خواندن مصداقی از کارهای دین‌دارانه پرافتخار است.

4. صفحه 91 کتاب درسی، تصویری از نماز جماعتی در یک مسجد آمده است و شرکت در نماز جماعت و حضور در مسجد یک نمونه از آموزش یاری دین خدا در این پایه است.

5. صفحات 94، 95 و 96، تصاویری در ارتباط با خواندن قرآن دارد. قرآن خواندن نیز یکی از مصادیق کارهای دین‌دارانه‌ای است که می‌توانیم با افتخار از آن یاد کنیم و این افتخار را به کودکان انتقال دهیم.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید