Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

انطباق درس مطالعات اجتماعی با سوره قدر پایه سوم

«انطباق درس قرآن با فهم قرآن»

  1. در فصل 2 «خانواده»، می­توانیم جهت یادآوری مفاهیم سوره قدر راجع به نقش هر یک از اعضای خانواده و اهمیت جایگاه آنها با دانش­ آموزان گفتگو کنیم.
  2. در درس 17 «از خانه محافظت کنیم» صفحه 51، می­توانیم به نقش­ها مختلف در جامعه مانند» آتش نشان، پلیس و … و ارزش هر یک از آنها اشاره نموده و این­گونه مفاهیم سوره قدر را مرور کنیم.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید