Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

انطباق درس علوم با سوره قدر پایه سوم

«انطباق درس قرآن با فهم قرآن»

  1. درس 1 «زنگ علوم» صفحه 9، راجع به ارزش خوراکی­هایی که معمولا برای زنگ تفریح استفاده می­شوند است.
  2. درس 2 «خوراکی­ها» صفحه 13، در مورد انواع خوراکی­ها و ارزش غذایی مواد غذایی مختلف است. در این درس نیز می­توانیم مفاهیم سوره قدر را با گفتگو راجع به این موضوع، مرور کنیم.
  3. در درس 5 «آب، ماده با ارزش» صفحه 35، می­توانیم با بیان جایگاه و ارزش آب در زندگی انسان و سایر موجودات مفاهیم سوره قدر را برای دانش­ آموزان مرور کنیم.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید