Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

انطباق درس فارسی با سوره قدر پایه سوم

«انطباق درس قرآن با فهم قرآن»

  1. خواندن شعر «پدر بزرگ» در صفحه 19، می­تواند بستر مناسب برای گفتگو راجع به نقش پدربزرگ­ها در خانواده و ارزش آنها و مرور مفاهیم سوره قدر را فراهم کند.
  2. در درس ششم «فداکاران» صفحه 50، خوب است به منظور یادآوری سوره قدر توجه دانش ­آموزان را به جایگاه و ارزش شهداء جلب کنیم.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید