Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

انطباق درس علوم تجربی با سوره همزه پایه دوم

«انطباق درس قرآن با فهم قرآن»

  1. در بخش­های مختلفی که قرار است دانش­ آموزان فعالیتی را انجام بدهند، مانند: «کار در کلاس»، «آزمایش کنید» و …، می­توانیم در صورت مواجهه آنها با شکست و خوب پیش نرفتن کارهایشان مفاهیم سوره همزه را مرور کنیم.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید