Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

انطباق درس علوم با سوره قریش پایه دوم

«انطباق درس قرآن با فهم قرآن»

  1. در درس «هوای سالم، آب سالم» صفحه 16، راجع به آب آشامیدنی و تلاش تعداد زیادی از افراد برای تهیه آن با دانش­ آموزان گفتگو می­کنیم. می­توانیم با توجه دادن آنها به اهمیت تشکیل جمع در به انجام رسیدن این کار، سوره قریش را مرور کنیم.
  2. در فعالیت­های مختلفی که به شکل گروهی انجام می­شوند مانند «کار در کلاس» صفحه 24، می­توانیم به خوبی مفاهیم سوره قریش را برای دانش ­آموزان یادآوری کنیم.
  3. در درس­های 12 و 13 صفحات 82 و 90، تشکیل گروه و همدلی بین دانش ­آموزان برای برگزاری جشن و انجام کارهای بعد از آن، می­تواند بستر مناسبی برای مرور مفاهیم سوره قریش باشد.