Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

فعالیت آمادگی برای شب قدر

فعالیت آمادگی برای شب قدر

برای بهره بردن بیشتر از شب قدر می‌توانیم با جستجو در کتب ادعیه و روایات، اعمال شب قدر را به همراه دانش‌آموزان پیدا کنیم و در قالب‌های متنوع، طراحی کرده تا برای نصب در برد مدرسه و هم برای اجرا در برنامه‌ی صبح‌گاه استفاده شود با این کار اعمال ویژه شب قدر در اختیار همه‌ی دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا همگی بهره‌ی خوبی از شب قدر داشته باشیم.