Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره قریش و درس کار و فناوری پایه ششم

سوره قریش و درس کار و فناوری پایه ششم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره قریش نماییم. متناسب با هدف اين پايه، هر جای کتاب‌ها که بحث گروه و كارهاي گروهي، نقش‌هاي اجتماعي و پذیرفتن آنها، برطرف کردن نیازها، ایجاد امنیت و به طور كلي اهداف سوره قريش مطرح باشد، می‌توانیم مانند موارد زير بستر خوبی براي مرور اين سوره ايجاد كنيم.

1.       خوب است در قسمت «آشنایی با رایانه» در صفحه ۲، خوب است این موضوع را بیان کنیم که رایانه از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده که هر کدام نقش مهم و ویژه‌ای را ایفا می‌کنند، سپس به منظور مرور مفاهیم سوره قریش به دانش‌آموزان بگوییم که آنها نیز برای انجام برخی کارها نیاز به تشکیل گروه، بر عهده گرفتن نقش ­های مختلف و ایجاد الفت و همدلی بین اعضای آن دارند.

 

2.       در صفحه ۸، برای یادآوری سوره قریش در قسمت برنامه‌های رایانه‌ای در توضیح واژه پرداز، می­ توانیم به دانش ­آموزان بگوییم که برای نوشتن و ایجاد یک کلمه، همه حروف نقش مهم و موثری دارند، آن گاه ادامه دهیم آنها نیز باید برای ایجاد الفت و همدلی و امنیت در جامعه و مدرسه، نقشی را بر عهده گرفته و با جدیت برای انجام درست نقش خود وقت بگذارند.

 

3.       می­ توانیم هنگام تدریس صفحه ۱۹، به دانش‌آموزان بگوییم برای اینکه نقشی را در رفع نیاز مستمندان و ایجاد الفت در جامعه بر عهده بگیرند، می‌توانند بعد از درست کردن جامدادی آن را برای امور خیریه و رفع نیازهای آنها مثلا نیاز به غذا به فروش برسانند، سپس از آنها بخواهیم برای شکر موهبت الهی غذا و الفت، سوره قریش را هم‌خوانی کنند.

 

4.       در صفحه ۶۳، قسمت ساخت زنجیر آویز، می ­توانیم زنجیر را تشبیه به یک اجتماع کنیم و هر حلقه را یکی از اجزای آن اجتماع به حساب آوریم که نقشی را در اجتماع خود پذیرفته است؛ سپس برای مرور مفاهیم سوره قریش، به دانش ­آموزان بگوییم که آنها نیز برای یاری جامعه خود و ایجاد امنیت روانی مردم باید نقش متناسب با توانایی ­های خود بر عهده گرفته و برای انجام صحیح آن برنامه ­ریزی کنند.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید