Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

داستان و نمایش

داستان و نمایش

در این پایه سعی بر این است که مشکلاتی که دانش‌آموز در زمینه روابط اجتماعی و تعامل با دیگران دارد، حل شود و باید تمهیداتی اندیشیده شود تا توان و مهارت او در این زمینه افزایش یابد. برای پنجمی‌ها بهتر است داستان را از روی متن اصلی آن بخوانیم. البته همین داستان را هم می‌شود در قالب «قصه‌گویی» برای بچه‌ها تعریف کرد. حتی بچه‌ها می‌توانند آن را به صورت نمایش اجرا کنند.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید