Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

فعالیت پایه های قبل

فعالیت پایه های قبل

هر یک از فعالیت‌ها و بازی‌های پایه‌های قبل که به فضای کلاس ما و هدف سوره می‌خورد با این شرط که برای دانش‌آموزان تکراری نشده باشد، در این پایه قابل استفاده است. در کتاب سوره فلق به دلیل همسو بودن اهداف پایه‌ها با یکدیگر همه بازی‌های پایه‌های قبل برای پایه پنجم خوب و قابل اجرا است. اما فقط باید توجه داشته باشیم در بازی‌هایی که به انواع مشکلات پرداخته می‌شود، در این پایه بیشتر رنگ و بوی مسائل مربوط به تعاملات اجتماعی به خود بگیرد تا بیشتر به راه حل آنها بپردازیم.

 

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید