Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

فعالیت کلاسی راهکار

فعالیت کلاسی راهکار

کلاس را گروه بندی کرده و بازی را با انتخاب یک گروه آغاز می‌کنیم. یکی از مسائل متداول بین دانش‌آموزان را به گروه منتخب می‌گوییم. هر یک از بچه‌های گروه باید بتواند خیلی کوتاه و یا حتی به صورت تک کلمه‌ای، یک راهکار برای حل آن بدهد. کسی که در این بازی نتواند راهکار بعدی را بدهد از رده خارج می‌شود. بازی آنقدر ادامه می‌یابد که از آن گروه یک نفر بماند و برای ادامه بازی، آن یک نفر می‌تواند گروه بعدی را برای دور بعد معرفی کند.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید