Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

معرفی طرح- اجرای سوره ای

خانه > آموزش سوره در هر پایه​

خانه > آموزش سوره در هر پایه​

آموزش سوره در هر پایه

فهم قرآن در دبستان زمینه‌ای برای انس معلم و دانش‌آموزان با سوره‌ها می‌باشد و اجرای فهم قرآن محدود به کلاس قرآن نیست و می‌توان با صرف کمترین وقت نیز سوره‌ها را در همه زنگ‌های هفته جاری کرد. برای اجرای فهم قرآن، هم می‌توان براساس سوره‌های پیشنهاد شده برای هر پایه آموزش داد؛ و هم می‌توان با توجه به شرایط و نیاز کلاس، سوره‌ای را انتخاب نمود و همان را تدریس کرد. در اجرای سوره محور فهم قرآن، هدف تربیتی هر سوره متناسب با شرایط سنی دانش‌آموزان از پایه اول تا ششم ذکر شده است و براساس بالا رفتن میزان رشد آنها، هدف سوره نیز ارتقاء می‌یابد و گام به گام بالاتر می‌رود. هر سوره دارای شش هدف تربیتی است که این شش هدف، گام‌های فهم سوره هستند و ضرورت دارد برای رسیدن به غایت مطرح شده در هر پایه، گام‌های قبلی نیز بیان گردد. هر معلم می‌تواند با توجه به میزان رشد دانش‌آموزان، سوره‌ای را انتخاب نماید و متناسب با سطح کلاس، آن را به بچه‌ها انتقال دهد.

مطالب مرتبط: مشاهده فیلم معرفی طرح

00:00
00:00

آموزش سوره در هر پایه

فهم قرآن در دبستان زمینه‌ای برای انس معلم و دانش‌آموزان با سوره‌ها می‌باشد و اجرای فهم قرآن محدود به کلاس قرآن نیست و می‌توان با صرف کمترین وقت نیز سوره‌ها را در همه زنگ‌های هفته جاری کرد. برای اجرای فهم قرآن، هم می‌توان براساس سوره‌های پیشنهاد شده برای هر پایه آموزش داد؛ و هم می‌توان با توجه به شرایط و نیاز کلاس، سوره‌ای را انتخاب نمود و همان را تدریس کرد. در اجرای سوره محور فهم قرآن، هدف تربیتی هر سوره متناسب با شرایط سنی دانش‌آموزان از پایه اول تا ششم ذکر شده است و براساس بالا رفتن میزان رشد آنها، هدف سوره نیز ارتقاء می‌یابد و گام به گام بالاتر می‌رود. هر سوره دارای شش هدف تربیتی است که این شش هدف، گام‌های فهم سوره هستند و ضرورت دارد برای رسیدن به غایت مطرح شده در هر پایه، گام‌های قبلی نیز بیان گردد. هر معلم می‌تواند با توجه به میزان رشد دانش‌آموزان، سوره‌ای را انتخاب نماید و متناسب با سطح کلاس، آن را به بچه‌ها انتقال دهد.

مطالب مرتبط: مشاهده فیلم معرفی طرح

00:00
00:00