محصولات فهم قرآنی

«فهم قرآن» میخواهد زندگی مبتنی بر قرآن برای کودکانمان دست‌یافتنی، دوست داشتنی و شدنی شود. دانش‌آموزان قرار است همگام با کلاس چند هفته با یک سوره زندگی، و تکرار و تمرین کنند، در راستای این هدف به تولید محصولاتی اندیشیدیم که یادآور پیام سوره‌ها برای دانش آموزان باشد و فضای انس با سوره را شیرین‌تر کند. به صفحه محصولات فهم قرآنی خوش آمدید!

با تلاش همه ما در شناساندن این محصولات به دیگران، کم‌کم محصولاتی بیشتر میتوانند تولید شوند 🙂 ما را دنبال کنید.

سنجاق کردن سوره تکویر به لحظه‌هایمان!

بسته پیکسل سوره تکویر اولین محصول فهم قرآنی تولید نشان «پرچم» است که به امید گسترش هرچه بیشتر فهم‌قرآن تولید شده است.

در “فهم قرآن” قرار است با دانش آموزانمان روی سوره وقوف کنیم و طی چند هفته بارها و بارها سوره را هم‌خوانی کنیم، با آن انس بگیریم و با پیامش زندگی کنیم.
بچه‌ها در پایه ششم قرار است اهل گسترش خیر شوند و همراه داشتن نشانی از سوره مثل یک میثاق جمعی برای بچه‌های کلاس خواهد بود.

میخواهید بیشتر با سوره تکویر آشنا شوید؟ بفرمایید اینجا