Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

اولین جشنواره کشوری “ما و فهم قرآن”

جشنواره کشوری “ما و فهم قرآن” بر پا شد تا آینه‌ای از اجرای فهم قرآن در سراسر کشور باشد.
معلمین از سراسر کشور، از مدارس، مساجد و کانون‌های فرهنگی مختلف آثارشان را ارسال کردند و ما نمی دانستیم شکر تلألو نور قرآن در کلاس‌های جا جای کشورمان را چطور به جا بیاوریم.
سعی کردیم اجراهایی که با توجه به محتواهای ارسال شده انطباق‌شان با مفاهیم فهم قرآن قابل تشخیص بود را به نمایش بگذاریم و با عزیزانی که محتوایشان نیاز به تکمیل یا اصلاح دارد، ارتباط خواهیم گرفت و در آینده محتواهایشان را خواهیم گذاشت. خدا را شاکریم که توفیق خدمت به خدمتگزاران قرآن را به ما داده است.
همانطور که اعلام شده بود جایزه ویژه این جشنواره به صورت عمومی و برای همه عزیزانی که محتوای منطبق با فهم قرآن ارسال کرده‌اند میباشد که اختصاص صفحه ویژه‌ای به نام خود معلم در سایت میباشد که در آینده میتواند تکمیل و تکمیل‌تر شود. انتخاب اثر منتخب برای هر محور بسیار دشوار بود چرا که تلاش همه عزیزان در انتقال پیام سوره به دانش آموز و بکار گرفتن انواع خلاقیت‌ها بتوجه به امکانات موجود هر اقلیم مشهود بود. نهایتا از هر محور اثری که انطباق با فهم قرآن و انتقال پیام سوره به دانش‌آموز -باتوجه به آنچه بدست ما رسیده بود- مشهودتر بود به عنوان اثر منتخب اعلام شد و هدایای ارزشمندی تقدیم عزیزان خواهد شد.
دست همه شما را به گرمی میفشاریم و خدا قوت عرض میکنیم. همچنین اعلام میکنیم که امکان ویرایش و ارتقای آثار به نمایش درآمده هست و منتظر آثار بعدی شما هستیم.

مشاهده آثار به تفکیک محورها

مشاهده آثار به تفکیک استان‌ها

مشاهده آثار به تفکیک معلمان گرامی

مدارسی که اثر ارسال کردند

آثار برگزیده