Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

محتوای تدبر جز ۳۰ رمضان۹۹

در ماه رمضان 1399 برای ما ماه رمضان متفاوتی بود، هر روز در محضر یکی از سوره های جزء30 مینشستیم و با تدبر در سوره برای خودمان و همچنین آنچه از سوره به دانش آموز هر پایه -متناسب با اقتضاء سنی او- میتوان گفت آشنا میشدیم.

محتوای غنی این جلسات در قالب صوت، متن پیاده شده کلاس و عناوین گام های بیان سوره در ادامه در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد.