محتوای تدبر جز ۳۰ رمضان۹۹

در ماه رمضان 1399 برای ما ماه رمضان متفاوتی بود، هر روز در محضر یکی از سوره های جزء30 مینشستیم و با تدبر در سوره برای خودمان و همچنین آنچه از سوره به دانش آموز هر پایه -متناسب با اقتضاء سنی او- میتوان گفت آشنا میشدیم.

محتوای غنی این جلسات در قالب صوت، متن پیاده شده کلاس و عناوین گام های بیان سوره در ادامه در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد.