پایه ششم و سوره‌ها

خانه > پایه ششم

پایه ششم

۶

دانش‌آموزان در پایه ششم باید به حدی از قوت و مهارت رسیده باشند که بتوانند در حد خودشان یک کار را تا انتها به پایان برسانند حتی اگر برای انجام آن، کمکی از جانب اطرافیان دریافت نکنند. درواقع در این سن از آنها انتظار می‌رود یک کار را به دست بگیرند و آن را به نقطه پایان برسانند. خوب است برای وقوع این امر از نیرو و توان دیگران هم بهره ببرند و آنها را نیز در کار خوب خود شریک کنند؛ به همین دلیل اغلب فعالیت‌ها در پایه ششم به سمت کار گروهی سوق پیدا می‌کند. ضمن اینکه در این سنّ گرایش دانش‌آموزان به دوستان خود زیاد می‌شود و عموماً ارتباط قوی‌تری با یکدیگر دارند؛ پس بهتر است آموزش و انتقال مفاهیم در قالب فعالیت‌های گروهی باشد. گفتگو و پرسش و پاسخ از بهترین روش‌های آموزش در این پایه است.

اگر دانش‌آموزان ما در پایه‌های قبل، سوره یا سوره‌هایی را آموزش دیده‌اند، اکنون در این پایه به ادامه روند کار خود می‌پردازیم و وارد تعلیم سوره‌های جدید می‌شویم. همچنین اگر تا کنون آموزش مفاهیم سوره‌ها را شروع نکرده‌ایم، بهتر است از اولین سوره یعنی سوره حمد و سپس سوره‌های ناس و فلق و سوره‌های انتهای جزء سی شروع کنیم.

اجرای سوره‌ها در پایه‌ ششم دبستان

سیر مشاهده محتوا: به معلمان گرامی پیشنهاد میشود پس از ورود به صفحه سوره ابتدا از طریق دکمه بالای صفحه فیلم «معرفی سوره» و «چگونگی ارائه سوره» را مشاهده کنند سپس در صفحه پایه، فیلم چگونگی اجرا در پایه مربوطه را ببینند و در نهایت فعالیت‌های مربوط به هر پایه از سوره را ملاحظه نمایند. بسم الله…