پایه سوم و سوره‌ها

خانه > پایه سوم

پایه سوم

۳

از دانش‌آموزان پايه سوم كم كم انتظار رفتار و عمل داريم؛ توقع داريم در حد توانشان، آنچه را مي‌آموزند وارد عمل خود كنند؛ هرچند بسيار كم، موقت و سطحي. البته انتظار نداريم همه آنچه را كه مي‌آموزند به رفتار و عمل درآورند. از اين پايه كم كم اولويت آموزش به سمت گفتگو مي‌رود؛ يعني براي انتقال مفاهيم، مي‌توانيم ابتدا با گفتگو آغاز كنيم و سپس وارد انواع فعاليت‌هاي كلاسي و بازي شويم. اجراي نمايش توسط دانش‌آموزان و قصه‌گويي براي آنها از بهترين قالب‌هاي آموزشي در پايه سوم دبستان است.

اگر دانش‌آموزان ما در پایه‌های قبل، سوره یا سوره‌هایی را آموزش دیده‌اند، اکنون در این پایه به ادامه روند کار خود می‌پردازیم و وارد تعلیم سوره‌های جدید می‌شویم. همچنین اگر تا کنون آموزش مفاهیم سوره‌ها را شروع نکرده‌ایم، بهتر است از اولین سوره یعنی سوره حمد و سپس سوره‌های ناس و فلق و سوره‌های انتهای جزء سی شروع کنیم.

اجرای سوره‌ها در پایه‌ سوم دبستان

سیر مشاهده محتوا: به معلمان گرامی پیشنهاد میشود پس از ورود به صفحه سوره ابتدا از طریق دکمه بالای صفحه فیلم «معرفی سوره» و «چگونگی ارائه سوره» را مشاهده کنند سپس در صفحه پایه، فیلم چگونگی اجرا در پایه مربوطه را ببینند و در نهایت فعالیت‌های مربوط به هر پایه از سوره را ملاحظه نمایند. بسم الله…