پایه دوم و سوره‌ها

خانه > پایه دوم

پایه دوم

۲

در پایه دوم کودکان برای آموزش نیاز به بستری بانشاط و پرتحرک دارند. آنها پس از مواجه شدن اولیه با یک پدیده یا موضوع، باید دید تفصیلی از آن پیدا کنند و پس از طی کردن مرحله آشنایی ابتدایی، انواع و دسته‌بندی‌های مختلف آن را ببینند و بشناسند؛ مثل دیدن انواعی از زیبایی‌ها در یک پدیده. آموزش کودکان پایه دومی بر محور شناخت است؛ یعنی توقع عمل و رفتار از آنها نداریم. بازی در این پایه در بالاترین مرتبه فعالیت‌های کلاسی است و آموزش از این طریق به خوبی منتقل می‌شود. در واقع بهترین روش آموزش در پایه دوم، بازی‌های پرتحرک و پرهیجانی است که کودک در آن، با جزئیات، دسته‌بندی یک پدیده و زوایای گوناگون یک موضوع آشنا شود.

اگر دانش‌آموزان ما در پایه قبل، سوره یا سوره‌هایی را آموزش دیده‌اند، اکنون در این پایه به ادامه روند کار خود می‌پردازیم و وارد تعلیم سوره‌های جدید می‌شویم. همچنین اگر تا کنون آموزش مفاهیم سوره‌ها را شروع نکرده‌ایم، بهتر است از اولین سوره یعنی سوره حمد و سپس سوره‌های ناس و فلق و سوره‌های انتهای جزء سی شروع کنیم.

اجرای سوره‌ها در پایه‌ دوم دبستان

سیر مشاهده محتوا: به معلمان گرامی پیشنهاد میشود پس از ورود به صفحه سوره ابتدا از طریق دکمه بالای صفحه فیلم «معرفی سوره» و «چگونگی ارائه سوره» را مشاهده کنند سپس در صفحه پایه، فیلم چگونگی اجرا در پایه مربوطه را ببینند و در نهایت فعالیت‌های مربوط به هر پایه از سوره را ملاحظه نمایند. بسم الله…