پایه اول و سوره‌ها

خانه > پایه اول

پایه اول

۱

پایه اول، اوج نشاط و شادی بچه‌هاست و آموزش مفاهیم در این پایه، باید در حد مواجهه و رویارویی با یک پدیده باشد؛ مثل دیدن یک شیء زیبا. زبان کودکان در این سن، بازی و فعالیت‌های پرنشاط است و می‌توان بسیاری از مطالب را از این طریق به آنها آموزش داد. در ارتباط با مفاهیم یک سوره کافیست دانش‌آموزان به طور اجمالی با پیام سوره آشنا شوند و در محیطی بانشاط، آن را به شکلی شاد هم‌خوانی کنند؛ ادامه آموزش سوره در قالب انواع بازی و فعالیت محقق می‌شود.

اولین سالی که می‌خواهیم فهم قرآن را اجرا کنیم از سوره حمد و سپس سوره ناس، سوره فلق و … آغاز میکنیم.

اجرای سوره‌ها در پایه‌ اول دبستان

سیر مشاهده محتوا: به معلمان گرامی پیشنهاد میشود پس از ورود به صفحه سوره ابتدا از طریق دکمه بالای صفحه فیلم «معرفی سوره» و «چگونگی ارائه سوره» را مشاهده کنند سپس در صفحه پایه، فیلم چگونگی اجرا در پایه مربوطه را ببینند و در نهایت فعالیت‌های مربوط به هر پایه از سوره را ملاحظه نمایند. بسم الله…