معلمانه

بخش معلمانه میخواهد به نکاتی بپردازد که به معلم در معلمی‌اش کمک کند. ارتقای مهارت‌های معلمی، بازتابی از خاطرات شیرین اجرای فهم قرآن باشد، نکاتی از رشد و ویژگی‌‌های بچه‌های سنین دبستان و دسترسی یکجا به محتواهای کارگاه‌های ارائه شده از طریق سایت در این صفحه در اختیارتان گذاشته شده است. محتواهایی که برای ارتقای معلمی‌تان نیاز دارید را با ما در میان بگذارید یا اگر دغدغه فعالیت جهادی دارید و میتوانید در ارتقای مهارت‌های معلمینی که عزم آموزش قرآن دارند نقشی ایفا کنید، منتظرتان هستیم!