Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره مبارکه قارعه

صفحه اول > پایه دوم > سوره مبارکه قارعه

00:00
00:00
00:00
00:00

شما هم می‌توانید موارد زیر را برای ما ارسال نمایید:
۱. محتوای آموزشی جدید برای این سوره، متناسب با سن دانش‌آموزان
۲. عکس گویا یا فیلم کوتاه از دانش‌آموزان در حین اجرای فعالیت‌های این سوره
محتوای ارسال شده شما پس از تأیید توسط کارشناسان، به نام خودتان روی این صفحه قرار می‌گیرد.

کار و اندیشه

هدف سوره مبارکه قارعه فهم تمایز بین کار باارزش و بی‌ارزش است و این کلیپ نیز با نشان دادن کاری ...
خواندن بیشتر

پت و مت

در این کلیپ نتیجه کار بی‌ارزش دیده می‌شود و نتیجه آن که عدم رضایت و نرسیدن به هدف مورد نظر ...
خواندن بیشتر

محتوا در حال تولید است... منتظر مشارکت شما نیز هستیم

محتوا در حال تولید است... منتظر مشارکت شما نیز هستیم

محتوا در حال تولید است... منتظر مشارکت شما نیز هستیم

محتوا در حال تولید است... منتظر مشارکت شما نیز هستیم