Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره مبارکه عصر

صفحه اول > پایه دوم > سوره مبارکه عصر

00:00
00:00
00:00
00:00

شما هم می‌توانید موارد زیر را برای ما ارسال نمایید:
۱. محتوای آموزشی جدید برای این سوره، متناسب با سن دانش‌آموزان
۲. عکس گویا یا فیلم کوتاه از دانش‌آموزان در حین اجرای فعالیت‌های این سوره
محتوای ارسال شده شما پس از تأیید توسط کارشناسان، به نام خودتان روی این صفحه قرار می‌گیرد.

زمان

یکی از محورهای سوره مبارکه عصر تمایز بین برد و باخت است و این کلیپ ارزش زمان را نشان می‌دهد ...
خواندن بیشتر

یخ های پدربزرگ

با مادر شروع به جمع وجور کردن خانه کردیم که زودتر به خانه پدر بزرگ برویم ، رفتن خانه پدربزرگ ...
خواندن بیشتر

محتوا در حال تولید است... منتظر مشارکت شما نیز هستیم

انتقال مفاهیم سوره عصر با کمک نقاشی

صفحه اول > پایه دوم > سوره مبارکه عصر > فعالیت یکی از موضوعات مهم سوره مبارکه عصر بیان قوانین نتیجه بخش است.معلم ...
خواندن بیشتر

محتوا در حال تولید است... منتظر مشارکت شما نیز هستیم