Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره مبارکه قریش

صفحه اول > پایه دوم > سوره مبارکه قریش

00:00
00:00
00:00
00:00

شما هم می‌توانید موارد زیر را برای ما ارسال نمایید:
۱. محتوای آموزشی جدید برای این سوره، متناسب با سن دانش‌آموزان
۲. عکس گویا یا فیلم کوتاه از دانش‌آموزان در حین اجرای فعالیت‌های این سوره
محتوای ارسال شده شما پس از تأیید توسط کارشناسان، به نام خودتان روی این صفحه قرار می‌گیرد.

کارو اندیشه

در این کلیپ می‌بینیم که همکاری و ایلاف که یکی از محورهای تربیتی سوره قریش است باعث رسیدن به اهداف ...
خواندن بیشتر

فرصت برای نیکی اندک است

در کلیپ فرصت اندک است، موضوع کمک به افراد نیازمند به خوبی مطرح شده است همچنین دعوت به خوبی ها ...
خواندن بیشتر

محتوا در حال تولید است... منتظر مشارکت شما نیز هستیم

محتوا در حال تولید است... منتظر مشارکت شما نیز هستیم

بازی برج لیوانی

محور فعالیت ها در سوره مبارکه قریش در این پایه آشنا کردن دانش آموزان با انواع کارهای جمعی و گروهی ...
خواندن بیشتر

دست در دست هم

یکی از موضوعات مهم سوره مبارکه قریش، تألیف است. منظور از تألیف، وجود هم دلی و الفت جمعی برای انجام ...
خواندن بیشتر

کتابچه ایلاف

تمایز نفع قدرت جمعی نسبت به قدرت فردی هدف آموزشی این سوره در پایه دوم است. درست کردن کتابچه برای ...
خواندن بیشتر

نقاشی بدون دست

در این سوره ، تمایز نفع قدرت جمعی به قدرت فردی هدف آموزش ها است. فعالیت کشیدن نقاشی بدون استفاده ...
خواندن بیشتر

نتیجه کار ایلافی

نتیجه ایلاف، دوستی ، نشاط  و سرعت عمل در کارهاست ولی کار فردی هیچکدام از این فواید را ندارد. خانم ...
خواندن بیشتر

ایلاف اعضای بدن

با این فعالیت بچه ها متوجه اهمیت همکاری اعضای مختلف بدن می شوند. اگر اعضای بدن باهم همکاری نداشتند هیچ ...
خواندن بیشتر