Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

داستان و نمایش

داستان و نمایش

موضوع ایجاد شدن مشکلات برای دیگر انسان‌ها و سپس تلاش آنها برای برطرف کردن آن، می‌تواند در قالب نمایش توسط دانش‌آموزان در کلاس اجرا شود؛ همچنین می‌توانیم این موضوعات را در قالب داستان به شکلی جذاب برای بچه‌ها تعریف کنیم. داستان زیر نمونه‌ای از یک داستان با همین موضوع و برشی از زندگی شهید ابراهیم هادی است. با خواندن این داستان برای بچه‌ها، آنها را با چاره‌ای که شهید هادی برای حل مشکل پیش آمده، اندیشید، آشنا نماییم.

 

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید