Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره مسد و درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم

سوره مسد و درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره مسد نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه مسد اشاره کنیم. 

1.       در درس سوم از صفحه 12 تا 15 کتاب مطالعات اجتماعی، مواردی در زمینه همدلی بین افراد و اطرافیان مطرح شده است. همه این موارد، بستر خوبی برای مرور مفهوم سوره مسد در این پایه است؛ به این دلیل که همه درمورد مهربانی، داشتن رفتار درست با دیگران و در نهایت طبق سنت پیامبر پیش رفتن است.

 

2.       در درس یازدهم در ارتباط با برخی همسایگان ایران صحبت شده است و تصاویری از کودکان این کشورها در صفحات، 58، 60، 62 و 64 آمده است. می‌توانیم از دانش‌آموزان بخواهیم در کلاس توضیح دهند چه ارتباطی بین مهربانی و محبت با بچه‌های جهان وجود دارد؟ رفتار ما درمقابل آن بچه‌ها چگونه باید باشد؟

3.       درس پانزدهم، در صفحه 80، موضوع راجع به سفر حج رفتن پدر و مادر یک خانواده است. اما آنچه به سوره مسد در این درس مربوط است، نوع سخن گفتن، ادب و محبت فرزندان خانواده نسبت به والدین خویش است؛ به این دلیل که دانش‌آموزان باید بدانند رفتار درست با والدین از جمله کارهایی است که انسان را به پیامبر نزدیک می‌نماید؛ لذا این درس نیز بستر مناسبی برای مرور سوره مسد و مفهوم آن در این پایه است.

 

4.       علاوه بر مورد فوق، در درس پانزدهم و درس شانزدهم، خلاصه‌ای از اتفاقات زمان پیامبر در مکه و مدینه و نیز تلاش‌های ایشان برای دعوت افراد به دین، ذکر شده است. این دو درس برای شناخت اجمالی دانش‌آموزان نسبت به پیامبر و وقایع زندگی ایشان مناسب است؛ بنابراین می‌توانیم با دوباره‌خوانی سوره مسد و مفاهیمی که دانش‌آموزان از پله اول درباره این سوره آموخته‌اند، و نیز خواندن مطالب این دو درس، تصویر بهتری از سوره مسد و پیامبر در ذهن بچه‌ها رسم نماییم.

 

5.       در درس هجدهم پس از بیان واقعه کربلا و اتفاقاتی که در روز عاشورا رخ داد، با توجه به مفهوم مهربانی و تعامل درست در سوره مسد که شیوه پیامبر و اهل بیت بود، از دانش‌آموزان بپرسیم دشمن امام حسین و خانواده ایشان، کدام ویژگی‌های پیامبر را نداشتند که بی‌رحمانه به جنگ با امام حسین و یارانشان رفتند؟

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید