Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره مسد و درس آموزش قرآن پایه پنجم

سوره مسد و درس آموزش قرآن پایه پنجم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره مسد نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه مسد اشاره کنیم. 

1.       پیام قرآنی صفحه 48 درمورد تعاون و همکاری داشتن در امور خوب و تقواست. از جمله امور خوب نیز داشتن برخوردهای نیکو و مهربانی با یکدیگر است. دانش‌آموزان هنگام خواندن سوره مسد در این پایه بهتر است بدانند که اگر کسی براساس سوره مسد می‌خواهد با دیگران مهربانی کند، براساس این پیام قرآنی نیز باید با او همکاری کرد تا این رفتار خوبش حفظ شود و ادامه پیدا کند.

 

2.       در صفحاتی که تحت عنوان خواندن از روی قرآن کامل آمده است، مانند صفحات 39، 47، 55، 65 و … عده‌ای از دانش‌آموزان را از کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در حال خواندن قرآن هستند. خوب است به بچه‌ها بگوییم افرادی که قرآن می‌خوانند باید نسبت به دیگران مهربان‌تر باشند و توجه بیشتری به اخلاق در روابط اجتماعی داشته باشند؛ زیرا علاوه بر آیات بسیاری که در این مورد وجود دارد، پیامبر نیز بهترین اخلاق را داشت و مهربان‌ترین انسان بود. این صفحات از این منظر به سوره مسد مرتبط است.

3.       پیام قرآنی صفحه 66 درمورد افزایش نعمت‌ها با شکرگزاری است. درواقع اگر انسان وجود نعمتی را ابراز کند، آن نعمت بیشتر می‌شود. یکی از نعمت‌ها نیز برخی مهربانی‌هایی است که انسان در برخی روابط با دیگران می‌بیند. خوب است از بچه‌ها بخواهیم هروقت از یکدیگر مهربانی و خوش‌اخلاقی دیدند، آن را بازگو کنند. این کار باعث تثبیت صفت مهربانی، ادب و خوش‌اخلاقی در طرف مقابل خواهد شد.

 

4.       تصویر پیام قرآنی صفحه 74 تصویری از یک بازی فوتبال است که در آن یک نفر زخمی شده و هم‌تیمی‌اش به سمت او می‌رود تا بلندش کند. این تصویر، برشی از یک تعامل خوب و درست بین دو دوست است. چه خوب است که هنگام رسیدن به این صفحه، ضمن خواندن سوره مسد و یادآوری مفهوم آن در این پایه، از دانش‌آموزان بخواهیم ارتباط این تصویر و مفهوم سوره مسد را که مهربانی و تعاملات خوب اجتماعی است، در کلاس بیان نمایند.

 

5.       پیام قرآنی صفحه 82 نیز درمورد آشتی دادن است. قهر کردن و کدورت بین انسان‌ها از جمله آسیب‌های رایج بین دانش‌آموزان است. از این پیام قرآنی می‌توانیم برای تدریس یا بازتدریس سوره مسد و مرور مفهوم آن استفاده کنیم. خوب است بچه‌ها بدانند که روابط انسان‌ها بدون کدورت و نامهربانی، بهتر و زیباتر است و انسان را بیشتر شبیه پیامبر می‌نماید.

 

6.       پیام قرآنی صفحه 100 درمورد ضرورت رجوع به دانایان، اهل ذکر و متخصیص هر علم است. این نکته متناسب با مفهوم سوره مسد در پایه سوم است. خوب است در اینجا از دانش‌آموزان بپرسیم چه ارتباطی بین این پیام قرآنی با مفهوم سوره مسد که در گذشته خوانده‌اند، می‌باشد؟ این درس بهانه خوبی برای مرور مفاهیم این سوره از پایه اول تا کنون است.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید