Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آزمایش تلفیق رنگ‌ها

آزمایش تلفیق رنگ‌ها

اعضای کلاس را گروه بندی می‌کنیم. به تعداد گروه‌ها تصاویری زیبا مانند تصویر جنگل، آبشار، دشتی پر از گل و… قرار می‌دهیم. هر بار یک گروه جلوی کلاس آمده و یک تصویر را برمی‌دارد. حالا نفر اول یکی از زیبایی‌های آن تصویر را تحسین می‌کند. نفر دوم بعد از تکرار جمله دوستش، یک زیبائی دیگر را اضافه می‌کند و همینطور تا نفر آخر گروه ادامه پیدا می‌کند. گروهی که بتواند تا آخرین نفر بدون فراموش کردن جملات نفرات قبلی، زیبایی‌های متنوعی از آن پدیده را ابراز و بیان کند، برنده است.

آیکون-لپ-تاپ
این فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید