Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

دیدن زیبایی های طبیعی

دیدن زیبایی های طبیعی

آشنا شدن با زیبایی ها و داشتن ابرازات متناسب با آن ها، هدف سوره مبارکه حمد در این پایه می باشد.

یکی از روش های آشنا کردن دانش آموزان با زیبایی ها نشان دادن تصاویر مختلف از زیبایی های طبیعت هست.

معلم محترم می تواند پس از پخش و هم خوانی سوره مبارکه حمد، این تصاویر را به بچه ها نشان داده و آنها را به داشتن ابرازات متناسب تشویف نماید.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید