Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

سوره کافرون و درس فارسی پایه سوم

سوره کافرون و درس فارسی پایه سوم

علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره کافرون نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه کافرون اشاره کنیم. 

1.       در درس آسمان آبی، طبیعت پاک صفحه ۳۰، جمله متداول شهر ما خانه ما را می ­خوانیم. می ­توانیم برای یادآوری سوره مبارکه کافرون، راجع به راه‌های تمیز نگاه داشتن شهر و روستا و نه گفتن به آلودگی ­ها و کثیفی ­ها و نتیجه آن که زیبایی محل زندگی است، با دانش ­آموزان گفتگو کنیم.

 

2.       با خواندن داستان پری کوچولو در صفحه 61، دانش­ آموزان می­ توانند با دو موقعیت دروغ گفتن و اذیت کردن دیگران که لازم است در آنها نه قاطع بگویند و نتایج حاصل از آن، آشنا شوند. خوب است پس از خواندن این داستان سوره کافرون را با دانش ­آموزان همخوانی کنیم.

 

3.       در صفحه ۸۰ درس یار مهربان، می­ توانیم جهت یادآوری سوره کافرون، ضمن گفتگو درباره موضوع درس، به دانش­ آموزان بگوییم که دوست شدن با کتاب و کتاب خوانی و کسانی که اهل کتاب خواندن هستند، در واقع یک «نه» قاطع گفتن به نادانی و بی سوادی است.

 

4.       با خواندن شعر وطن در صفحه ۱۰۱، می­ توانیم دانش ­آموزان را به «نه گفتن» به تنبلی و دروغ دعوت کنیم و با آنها در مورد موقعیت­ های مختلفی که باید به این دو آسیب «نه» بگویند و نتایج آن، گفتگو کنیم تا به این واسطه سوره کافرون را به آنها یادآوری کنیم.

 

5.       در بخوان و بیندیش صفحه ۱۰۶، می­ توانیم آزاد سازی خرمشهر را نتیجه نه گفتن و ایستادگی مردم شریف کشورمان به زورگویی بیگانگان معرفی کنیم و از آنها نیز بخواهیم در برابر زورگویی دیگران ایستادگی کنند، تا به این واسطه مفهوم سوره کافرون را به آنها یادآوری کنیم.

 

6.       در درک مطلب صفحه ۱۱۴، در مورد راه‌های حفظ جنگل­ها گفتگو می ­کنیم. می­توانیم با توجه دادن دانش ­آموزان به سوره کافرون، به آنها بگوییم که نه گفتن به کارهایی که باعث نابودی جنگل می شوند، یکی از این راه­ها است، سپس می­توانیم در مورد مصادیق آن و نتایج حفظ جنگل در زندگی انسان بحث کنیم.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید