Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

مهمان سوره ضحی

مهمان سوره ضحی

خانم بحیرایی _ دبستان شهید جلیلی _ شهر تهران _ منطقه 14

 

فهم قرآن سوره ضحی را اینگونه آغاز کردیم:
بعد از روخوانی و قرائت سوره در طی یک ماه، به مرور فعالیت های زیر انجام شد:
یکی از شعارهای سوره ( خدایا مرا به راه راست هدایت کن) روی تابلو نوشته شد و قرار شد سرلوحه کار ما قرار بگیرد و روی برد کلاس نصب شد.
درس 10 کتاب اجتماعی با سوره مرتبط می شد.  اینکه ما نیازهایی داریم که هم دنیوی هست هم اخروی. برای نیازهای دنیوی ما مثل خوراک، پوشاک و… که خیلی از نیازهای ما را خداوند از طریق قراردادن درطبیعت برآورده کرده است که ما آنها را بدست می آوریم و از طریق پدر و مادر نیاز به محبتمان برطرف می شود. بعضی از نیازهای ما ازطریق کار و تلاش بدست می آید و در اسلام  به تلاش وکوشش خیلی تاکید شده است.

نیاز به ما کمک می کند که پیشرفت کنیم و در رفع نیاز خود کارکنیم و درآمد بدست بیاوریم ازطریق شغل های تولیدی وخدماتی و …

ما باید در انجام هرکاری رضایت خداوند را درنظر بگیریم تا خیر نصیب ما بشود و به اجر دنیوی و اخروی دست پیداکنیم. پس از خدا همیشه می خواهیم ما را  به خودمان وانگذارد وهمیشه ما را به راه راست هدایت کند.

ما باید قدر سلامتی و امنیت را بدانیم این دو نعمت مهم هستند که خدا به انسان داده است، که اگر نباشند ما نمیتوانیم درکارهایمان موفق باشیم .

دعای این روز را باهم خواندیم؛ خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست و به من تندرستی بده تا تو را بندگی کنم.

برای تکلیف یکی از جلسات ازبچه ها خواستم نامه ای به خدا بنویسند و در  آن از خداوند بخاطر نعمت هایش قدر دانی کنند.

در درس های 11 و 12 و 13 اجتماعی هم که درباره منابع طبیعی، استفاده درست از نعمت ها و بحث بازیافت  هست، مهمان سوره مبارکه ضحی بودیم.


همچنین این سوره با درس 15 هدیه های آسمان، همسفر ناشناس، مرتبط شد و شعار این جلسه ما این بود:

من ازهرفرصتی برای برطرف کردن نیاز دیگران استفاده میکنم.

این شعار روی برد کلاس نصب شد و توضیح داده شد که امام سجاد(ع) در این سفر به همه کمک کردند درحالیکه هیچکس ایشان رانمی شناخت.

همانطور که خدا دوست دارد ما نیاز دیگران را برطرف کنیم. ماهم باید از امامان خود که بهترین الگوی ما هستند و راه راست را به ما نشان می دهند بیاموزیم و از هر فرصتی برای کمک به دیگران استفاده کنیم. خداوند کسانی را که در رفع نیاز دیگران تلاش می کنند را دوست دارد. درست مثل امام سجاد (ع).

 سپس سخن امام سجاد در مورد کمک به دیگران را روی برد کلاس نصب کردیم.

«خدایا کمکم کن تابه مردم خدمت کنم» و بچه ها از وسایلی که بازیافتی بود و خودشان ساخته بودند به هم هدیه دادند.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید