لیموی شیرین، لیموی تلخ

لیموی شیرین، لیموی تلخ

آقای رجایی_ استان اصفهان_ دبستان طه

این روزها کلاس سومی ها مهمان سوره مبارک قدر هستند و قرار است به برکت آن با مفهوم ارزش وقت و زمان آشنا بشوند. در جلسه سوم فهم قرآن، بچه ها لحضات ابتدایی کلاس، لیمو شیرین گروه خودشان را قاچ زدند و بدون خوردن آن به ادامه مبحث ارزش وقت و زمان پرداختند. در پایان کلاس یادشان آمد که باید لیموی قاچ زده را میل کنند ولی متاسفانه دیگر دیر شده بود و لیمو شیرین به لیمو تلخ تبدیل شده بود!!

 

بچه ها یادگرفتند هرکاری اگر سر موقع انجام نشود، دیگر مثل اولش مطلوب نیست، درست مانند لیمو شیرین…

00:00
00:00

یک نظر

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
Fallah.m

یک نظر

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید