Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

انطباق درس فارسی با سوره قریش پایه دوم

«انطباق درس قرآن با فهم قرآن»

  1. در داستان «تمیز باش و عزیز باش»، دوستان حنایی نه تنها او را به خاطر بی انضباط بودن و رعایت نکردن بهداشت، شکست خورده ندیدند و سرزنش نکردند بلکه به او کردند تا خود را بشوید و تمیز شود. خواندن این داستان می­تواند همراه با یادآوری سوره همزه برای دانش­ آموزان باشد.
  2. در درس «کوشا و نوشا» در صفحه ۳۶، می­توانیم جهت یادآوری مفاهیم سوره همزه با دانش­ آموزان راجع به نوشا و اینکه آیا او را به خاطر اشتباهاتش شکست خورده   می­ دادند یا خیر گفتگو کنیم.
  3. با مطالعه داستان «کی بود؟ کی بود؟» در صفحه 60 و توجه دادن دانش­ آموزان به تصمیم درست سوگلی پس از شکستن کاسه، می­توانیم راجع به موقعیت­های مشابهی که بچه­ ها در آن قرار گرفته­ اند و احساسشان در آن لحظه با آنها گفتگو کنیم. گفتگو راجع به نداشتن حس شکست در این مواقع و گرفتن تصمیم درست، بستر مناسب برای مرور سوره همزه را فراهم می­کند.

Published By
m.golzar

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید