کاردستی الماس و سوره بلد

کاردستی الماس و سوره بلد

باتوجه به آنچه از پیام سوره بلد برای دانش آموزان میگوییم میتوانیم به ویژگی های الماس، به عنوان سنگی قیمتی که طی گذراندن مراحل متعدد و تحمل فشار و گرمای فراوان تشکیل میشود، اشاره کنیم و دانش آموزان را به تهیه این کاردستی به ظاهر دشوار تشویق می کنیم.

00:00
00:00

Published By
Fallah.m

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید