تدریس سوره تکویر خانم سیرجانی

تدریس سوره تکویر خانم سیرجانی

یکی از اهداف آموزش سوره تکویر قیام و اقدام عملی برای رفع مشکلات و گسترش خوبی‌ها به عنوان یاری امام زمان است.

خانم سیرجانی کلیپی را در این خصوص ارسال کردند و در ادامه توضیحاتی را فرمودند.

سوره تکویر؛ سوره قیام،قرآن وامام است

دراین کلیپ دو نوع قیام رو درک می‌کنیم

درنوع اول؛ مردم ما برای دفاع از کشورمون قیام کردند و هشت سال در برابر دشمنان اسلام جنگیدند واز جان ومال مردم و اسلام  دفاع کردند.

و درنوع دوم؛ مدافعان سلامت مانند قبل قیام کردندوبرای سلامتی مردم،جان خودشونو به خطر انداختن وبه مردم وطنشون عشق ورزیدند.

میبینیم که در هر دو نوع قیام ،هم به دستور خدا و پیامبر عمل کردند وهم سربازان امام زمان بودندو با گسترش خوبیها، امام زمان ( عج ) رو یاری کردند.

00:00
00:00