تدریس سوره طارق خانم عطایی

تدریس سوره طارق خانم عطایی

آنچه دانش‌آموز در مورد سوره طارق می‌آموزد، آشنایی با قرآن و امام به عنوان هدایت‌کننده برنامه‌های زندگیست. اهل بیت علیهم السلام در راهنمایی به خوبی ثابت‌اند و ما می‌توانیم با راهنمایی گرفتن از آن افراد به سمت خوبی‌ها پیش رویم.

خانم عطایی نقاشی های دانش آموزانشان از فهم سوره طارق را ارسال فرمودند.