Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

تدریس سوره طارق خانم عطایی

تدریس سوره طارق خانم عطایی

آنچه دانش‌آموز در مورد سوره طارق می‌آموزد، آشنایی با قرآن و امام به عنوان هدایت‌کننده برنامه‌های زندگیست. اهل بیت علیهم السلام در راهنمایی به خوبی ثابت‌اند و ما می‌توانیم با راهنمایی گرفتن از آن افراد به سمت خوبی‌ها پیش رویم.

خانم عطایی نقاشی های دانش آموزانشان از فهم سوره طارق را ارسال فرمودند.