تدریس سوره کوثر خانم باقرصاد

تدریس سوره کوثر خانم باقرصاد

موضوع اصلی سوره مبارکه کوثر این است که انسان متوجه باشد بالاترین نعمتی که خدا به انسان داده وجود پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله است. در ادامه طرح درس خانم باقرصاد را بادرنظر گرفتن هدف سوره مشاهده می کنید.