تدریس سوره تکویر خانم سیرجانی

تدریس سوره تکویر خانم سیرجانی

هدف سوره تکویر در پایه ششم اشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ انتظار است ؛که به معنی تلاش برای حل مشکلات اجتماعی می باشد. دانش اموزانی آموزند که  برای همراهی با امام زمان و هدایت دائمی توسط ایشان باید اهل قیام و عمل باشند.

داستان حضرت ابراهیم (ع) که با قیام خود مردم را از بت پرستی و جهالت نجات دادند نمونه بسیار خوب و مناسبی برای انتقال پیام این سوره می باشد که خانم سیرجانی از آن بهره بردند.

کلیپ زیبای سلام فرمانده را خانم سیرجانی برای اهل قیام شدن و همراهی با امام زمان که متناسب با سوره تکویر است؛ ارسال فرمودند

00:00
00:00